فرایندکاوی (Process Mining)

سازمان های امروز طیف وسیعی از سیستم های اطلاعاتی را برای حمایت از فرآیندهای کسب و کار خود در اختیار می گیرند. این سیستمها داده های فراوانی حاوی رویدادهای مختلف مربوط به اجرای فعالیتهای یک فرآیند را ثبت می کنند. فرایندکاوی با استخراج و تحلیل داده های مربوط به این رویدادها- که به آنها Log گفته می شود- آغاز شده و هدف آن کسب دانش برای مدل سازی، بهبود و توسعه فرآیندهای کسب و کار است. به همین ترتیب، فرآیند استخراج می تواند در تقاطع زمینه های مدیریت فرایند کسب و کار (BPM) و داده کاوی واقع شود.

شناسایی فرایندها

مهمترین فعالیت در فرایندکاوی شناسایی و کشف فرایندها است که در آن تحلیلگر، فرایندهای جاری سازمان را با استفاده از داده های ثبت شده آنها مدلسازی می کند. برای سهولت درک مدل از نمادهای بصری برای نمایش فعالیتهای تکراری، نقاط تنگنا و یا هر بعد دیگری از اطلاعات که ممکن است برای کاربر نهایی باشد، استفاده می شود.

Process Mining
تصویر نمونه انیمیشن فرایند با اسفاده از پکیج processanimateR

زبان برنامه نویسی R پکیج های قدرتمندی برای فرایندکاوی در اختیار توسعه دهندگان قرار می دهد. bupaR، pMineR، processanimateR و … چند نمونه از آن هستند

بیشتر بخوانید : با bupar آشنا شوید

مطالب مرتبط