با bupaR آشنا شوید

bupaR یک مجموعه متن باز شامل ۸ پکیج به زبان R است. این پکیج برای مدیریت و تجزیه و تحلیل داده های فرآیند کسب و کار مورد استفاده قرار می گیرد.

معرفی پکیج ها

  • پکیج bupaR : این پکیج هسته مرکزی مجموعه است. توابع آن بیشتر به منظور پیش پردازش داده های لاگ شده رویداد مورد استفاده قرار می گیرند.
  • پکیج edeaR : مخفف Exploratory and Descriptive Event-Data Analyses میباشد. این پکیج شامل مجموعه ای از معیارهای فرایند برای توصیف و کشف لاگ رویداد است. معیارهای فرآیند براساس ادبیات ناب شش سیگما هستند و می توانند در سطوح مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. علاوه بر این، edeaR شامل مجموعه ای گسترده از فیلترهای خاص داده هاست.
  • پکیج eventdataR : شامل داده هایی بصورت لاگ فرایندها به منظور تست و آزمایش می باشد. در حال حاضر شامل یک مجموعه داده ساختگی، بنام patients (فرایند خدمات یک بیمارستان) و یک مجموعه داده واقعی، بنام sepsis (داده های ترافیکی) می باشد.
  • پکیج xesreadR : به منظور سازگاری با استاندارد eXtensible Event Stram IEEE ، امکان خواندن و نوشتن داده ها در فایلهای با فرمت xes توسط این پکیج فراهم شده است.
  • پکیج processmapR : نمایش بصری خاص داده ها، مانند نقشه های فرآیند و نمودار های نقطه ای، توسط این پکیج ارائه می شود. تصاویر ارائه شده قابل تنظیم هستند و بینش جدیدی از روند اجرای فرایند ارائه می دهند.
  • پکیج processanimateR : بعنوان مکمل processmapR امکان متحرک سازی فرایند را فراهم می آورد.
  • پکیج petrinetR : در حالی که بیشتر پکیجهای این مجموعه بر روی داده های لاگ شده تمرکز دارند، petrinetR اولین بسته ایست که از ایجاد شبکه های پتری، و نیز خواندن و نوشتن فایل های PNNL پشتیبانی می کند. علاوه بر این، شبکه های پتری را می توانیم ترسیم، تنظیم و مجدد اجرا کنیم و توالی فعالیتها را بررسی کنیم.
  • پکیج processmonitR : مجموعه محدودی از داشبوردهای فرایند فراهم می کند. این داشبوردها برای داده های دائمی، بلادرنگ و تعاملی مورد استفاده قرار می گیرد.

مطالب مرتبط