دسته: زبان برنامه نویسی R

رسم نمودار در R

R قادر است نمودارهای بسیار متنوع و پیچیده ای را رسم کند. برای مشاهده بعضی از این نمودارها از تابع ()demo به همراه آرگومان graphics و یا persp استفاده کنید. در R برای رسم نمودار...

data-in-R

داده ها در R

قبل از اینکه در مورد هر یک از انواع داده ها صحبت کنیم، تنظیمات مربوط به محیط کاری جاری (Working Directory) را باید بدانیم.   برای اطلاع از محیط جاری از دستور ()getwd استفاده می...

توابع در R

توابع کد برنامه را به بخشهایی تقسیم می کنند که فهم برنامه آسانتر می شود. توابع به شکل زیر تعریف می شوند. Func-name <- function (arguments) {                            Statement} در مثال فوق انطباق آرگومانها بر...

Programming-with-R

برنامه نویسی در R

عبارت if تصمیم گیری بخش مهمی از برنامه نویسی است که بوسیله عبارت شرطی انجام می شود. عبارت شرطی if به شکل زیر است If (test-expression) {                  Statement } test-expression می تواند یک بردار...

دیتا فریم

دیتا فریم (Data frame)

دیتا فریم برای نگهداری داده های جدولی به کار می رود. در واقع دیتا فریم لیستی از بردارهای با طول یکسان است. در مثال زیر دیتافریم df شامل سه بردار n و s و b...

لیست (List)

لیست برداریست که اعضای آن از یک نوع نیستند. یک لیست با  استفاده از تابع ()list تعریف می شود. برای دسترسی به یکی از اعضای لیست از [] استفاده می کنیم. برای فیلتر کردن بخشی...

R-Arcgis Bridge

کمپانی Esri با این محصول قدرت تحلیل و داده کاوی کلان داده های مکانی را به کاربران ArcGIS  هدیه داده است. R–bridge   شما را قادر می سازد از داخل پروژه جاری در ArcGIS با استفاده...

ماتریس (Matrix)

ماتریس مجموعه ای از داده هاست که در یک ساختار دو بعدی قرار گرفته اند. در زبان R ماتریس با استفاده از دستور()matrix تولید می شود. تابع matrix به صورت پیشفرض داده ها را از...

آشنایی با RStudio

R دارای محیط خط فرمان و کنسول است و رابط گرافیکی زیبایی در اختیار کاربران قرار نمی دهد.اما نرم افزارهای دیگری هستند که بعنوان محیط توسعه نرم افزاری IDE)  R) تولید و منتشر شده اند....

بردار (Vector)

بردار مجموعه ای از عناصر داده از یک نوع (Numeric، Character، Integer، Logical، Complex) می باشد. با استفاده از تابع ()C می توان یک بردار تولید کرد. تابع typeof نوع اعضای یک بردار را برمی...