دسته: پیش بینی

goog200

متدهای ساده پیش بینی

روش میانگین بطور ساده بیان می شود که مقدار پیش بینی آینده برابر است با میانگین مقادیر قبلی. درزبان R از تابع ()meanf بدین منظور می توان استفاده کرد. روش Naïve در این روش هر...

forecasting

مراحل اصلی برای انجام پیش بینی

یک فعالیت پیش بینی معمولا شامل پنج مرحله اساسی زیر می باشد. بیشتر بخوانید : اصول و مفاهیم پیش بینی مرحله ۱: تعریف مسئله این بخش سخت ترین مرحله است. شناسایی و تعریف مسئله نیازمند...

forecasting

اصول و مفاهیم پیش بینی

در طول تاریخ همواره «پیش بینی» برای انسانها جذاب بوده است. گاهی اوقات به عنوان نشانه ای از الهام الهی، و گاهی اوقات به عنوان یک فعالیت جنایی با آن برخورد شده است. حتی گاهی...

پیش بینی به کمک رگرسیون خطی در R

رگرسیون خطی برای پیش بینی مقدار یک متغیر نتیجه مثل Y بر اساس یک یا چند متغیر پیش بینی ورودی مثل X استفاده می شود. هدف برقراری یک رابطه خطی (یک فرمول ریاضی) بین متغیرهای...